Privacybeleid

Laatste aanpassing: 25 mei 2018

Deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) beschrijft hoe Emerson Electric Co. en zijn verbonden ondernemingen en dochtermaatschappijen die ook onder deze Privacyverklaring vallen – waarbij elke entiteit een verwerkingsverantwoordelijke is – (‘Emerson’,‘wij, ‘ons’, ‘onze’) informatie over u als geïdentificeerd of identificeerbaar persoon (‘Persoonsgegevens’) verzamelt, gebruikt en deelt.

Wij verzoeken u de volledige Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen voordat u onze websites, e-mailberichten, sociale media-applicaties, widgets en onze andere online diensten (de ‘Diensten’) gebruikt. Hiermee krijgt u namelijk inzicht in welke gegevens wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en delen en welke keuzes u met betrekking tot deze gegevens hebt.


Over ons

Emerson Electric Co. (NYSE: EMR), is geregistreerd in de VS als een bedrijf in de staat Missouri en is gevestigd aan de 8000 W. Florissant Avenue St. Louis, MO 63136, Verenigde Staten.

 

Contactgegevens

Als u gebruik wilt maken van uw onderstaand vermelde rechten ten aanzien van gegevensprivacy of als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

U kunt contact opnemen met de privacyvertegenwoordiger van Emerson Electric Co. in de EER via:

 

Director of Data Protection – Europe

E-mail:                          Data.privacy@emerson.com 

Post:                              Argelsrieder Feld 3

T.a.v. Director of Data Protection

82234 Wessling, Duitsland

Telefoon:                      +1.314.679.8984

Fax:                               +1.314.553.1232

Voor personen buiten de EER: 

E-mail:                          Data.privacy@emerson.com 

Post:                              Emerson Electric Co 

T.a.v. Website Inquiries 

8000 W. Florissant Avenue, Building AA,

St. Louis, MO 63136, VS

Telefoon:                      +1.314.679.8984

Fax:                               +1.314.553.1232

U kunt ook contact opnemen met de desbetreffende Emerson-onderneming – klik hier voor een lijst met contactgegevens.

 

Overzicht

De Diensten van de dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van Emerson zijn allemaal eigendom van, worden uitgevoerd en geleverd door deze dochtermaatschappijen en bedrijven.Klik hier voor een lijst van de dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van Emerson . Deze Privacyverklaring is echter ALLEEN van toepassing op het gebruik van de Diensten van Emerson die specifiek verwijzen naar deze Privacyverklaring. Andere Diensten van Emerson kunnen verwijzen naar of anderszins hun eigen, aparte verklaring hebben.

Onze privacypraktijken kunnen verschillen per land waarin wij actief zijn als gevolg van lokale praktijken en wettelijke vereisten.

Persoonsgegevens die wij verzamelen 

Wij verzamelen Persoonsgegevens en niet-persoonlijke informatie die u ons verstrekt om een aankoop te doen, informatie te vragen of updates voor onze producten en diensten, of op andere wijze van de Diensten gebruik te maken. Wij verzamelen automatisch Persoonsgegevens en niet-persoonlijke informatie over de wijze waarop u de Diensten gebruikt en over uw voorkeuren.  

Meer lezen

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw informatie, inclusief uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om u de Diensten te leveren die u hebt aangevraagd, onze Diensten te verbeteren, onze producten op de markt te brengen en om uw voorkeuren vast te leggen zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden.  

Meer lezen

Wettelijke basis voor de verwerking en gevolgen als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt

Wij baseren ons op bepaalde wettelijke gronden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw Persoonsgegevens zoals de verwerking die noodzakelijk is om u producten of diensten te leveren.

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is over het algemeen vrijwillig, maar in bepaalde gevallen is dit noodzakelijk. Als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u hiervan nadeel ondervinden.

Meer lezen

Hoe wij uw Persoonsgegevens delen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven of andere derde partijen over de hele wereld, om u te informeren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, in de mate waarin de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

We kunnen uw Persoonsgegevens ook delen over de hele wereld met onze serviceproviders. Zij worden vereist om uw Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacyverklaring, in de mate waarin de wet dit voorschrijft en in bepaalde andere situaties bij het gebruik van dergelijke serviceproviders om informatie of diensten aan u aan te bieden via onze Diensten.

Meer lezen

Internationale gegevensstroom

Sommige landen of rechtsgebieden bieden misschien niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als het land waarin uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wij nemen echter maatregelen om uw Persoonsgegevens op passende wijze te beschermen.

Meer lezen

Uw rechten en keuzes

Indien u in de EER bent gevestigd, hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Hiertoe behoort het recht van inzage in, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens, evenals rechten van meer technische aard om de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken te beperken en ten aanzien van de doorgifte van uw Persoonsgegevens.

Meer lezen

Hoe lang slaan wij uw Persoonsgegevens op

Wij slaan uw Persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk.

Meer lezen

 

Verzameling van Persoonsgegevens

Door uw gebruik van onze Diensten, kunnen wij Persoonsgegevens van u verzamelen (in het bijzonder als u ervoor kiest ons deze te verstrekken), inclusief, zonder beperking:

·        Uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam en adres (‘Contactgegevens’);

·        Uw creditcardnummer, factuuradres, afleveradres, beveiligingscode en andere gegevens met betrekking tot de betalingstransactie en verificatie (‘Betalingsgegevens’);

·        Geraadpleegde pagina's en producten, artikelen toegevoegd aan uw winkelwagen, advertenties waar u op hebt geklikt, e-mails van ons die u hebt geopend, soort browser, besturingssysteem (‘OS’), Internet Protocol (‘IP')-adres en informatie over toestel en locatie (tezamen, ‘Analytische gegevens’);

·        Openbaar beschikbare informatie over u van derden, zoals het postbedrijf, voor verificatie van het verzendadres;

·        uw mobiele besturingssysteem, een door ons ingesloten mobiel apparaat identificator, of andere veel gebruikte mobiele apparaat identificators.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens of gebruiksgegevens verzamelen van derden, inclusief, zonder beperking:

·        Uw e-mailadres en andere verzamelde Persoonsgegevens over u kunnen aan Emerson worden doorgegeven door een website van een derde partij, als u Emerson verzoekt contact met u op te nemen via een dergelijke website van een derde partij;

·        Uw Persoonsgegevens kunnen aan Emerson worden doorgegeven als u ervoor kiest om deel te nemen aan een externe toepassing of functie, zoals een live chat, een van onze sociale media-pagina's of een soortgelijke applicatie of functie op de website van een derde partij;

·        Aanvullende Persoonsgegevens kunnen aan Emerson worden doorgegeven door een derde partij waarna wij deze koppelen aan de Persoonsgegevens die wij verzamelen via uw gebruik van de Diensten. Het doel hiervan is om onze dienstverlening aan u te verbeteren, u gerichte content te leveren en om u de gelegenheid te geven om producten en diensten te kopen waarvan wij op basis van de door ons verzamelde informatie menen dat deze voor u interessant kunnen zijn.

Tenzij wij u anders hebben medegedeeld, passen we de voorwaarden van onze Privacyverklaring toe op alle Persoonsgegevens die wij van een derde partij ontvingen.  Emerson is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van uw Persoonsgegevens door deze derde partijen.

 

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden, in de mate waarin de toepasselijke wetgeving dit toestaat:

·        Aankopen: wij kunnen uw contact- en betalingsgegevens gebruiken om aankopen die u via de Diensten doet te verwerken en te voldoen.

·        Klantenservice: wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om uw vragen over onze producten, diensten of garanties te ontvangen en hierop te antwoorden en om met u te communiceren over wedstrijden, enquêtes of sweepstakes. Om uw vragen te beantwoorden is het mogelijk dat wij u vragen naar uw sector en/of de naam en het adres van de leverancier die u ons product verkocht.

·        Feedback: wij kunnen uw gebruikersnaam, e-mailadres, gekochte producten en overige door de gebruiker gegenereerde content gebruiken, die u mogelijk verstrekt als u onze producten waardeert en beoordeelt.

·        Websiteregistratie: wij kunnen uw contactgegevens gebruiken als u een account aanmaakt via een van onze Diensten om u een persoonlijkere gebruikerservaring te bieden.

·        Analyse: als u de Diensten gebruikt, verzamelen en gebruiken wij automatisch analytische informatie om uw ervaring met onze diensten voortdurend te verbeteren en voor de doelgerichte marketing van en reclame voor onze producten.

·        Marketing: wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om te bepalen welke producten voor u interessant kunnen zijn, om u van marketinginformatie te voorzien (tenzij u zich voor dergelijke informatie hebt afgemeld) en om marktonderzoek te doen. Wij kunnen ook gegevens die u ons verstrekt, waaronder uw sector, of u ons product bezit, hoe u onze producten ervaart en door de gebruiker gegenereerde inhoud voor deze marketingdoeleinden gebruiken.

·        Locatiegebaseerde diensten: wij kunnen uw huidige locatie, het opgegeven adres en/of de postcode gebruiken om u de dichtstbijzijnde locatie van een retailer van onze producten of andere passende informatie te tonen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken op andere manieren die in overeenstemming zijn met de boven vermelde doeleinden en voor het beheer van onze websites en om u onze Diensten te leveren.

 

Wettelijke basis voor de verwerking, en gevolgen hiervan

Wij baseren ons op de volgende wettelijke gronden voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens:

·        de verwerking is noodzakelijk om u de door u gevraagde Diensten te leveren;

·        uw toestemming;

·        de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent of om op uw verzoek vóór de afsluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

·        de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

·        de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij behalve (voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (‘EER’)) wanneer uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen; de uitvoering van de bovenstaande verwerkingsdoeleinden vormt een dergelijke gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is over het algemeen vrijwillig, maar in bepaalde gevallen is dit noodzakelijk om een overeenkomst met ons af te sluiten of om de door u gevraagde producten of diensten te ontvangen.  

Als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u hiervan nadeel ondervinden. Het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om dan bepaalde producten en diensten te ontvangen. Tenzij anders aangegeven heeft het geen juridische gevolgen voor u als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt.


Bericht aan Emerson Beleggers

Op bepaalde pagina's van onze websites kunnen beleggers in Emerson openbaar beschikbare informatie met betrekking tot de bedrijfsresultaten verkrijgen. Beleggers kunnen hier bepaalde informatie zien en/of opvragen. Afhankelijk van welke informatie een belegger opvraagt, kan deze functie van de website vragen om, en kan de belegger ervoor kiezen om, zijn naam, titel, organisatie, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres (‘Beleggersinformatie’) te verstrekken. Emerson gebruikt Beleggersinformatie om de identiteit van een belegger te verifiëren en verzoeken om informatie af te handelen.

 

Mededeling aan sollicitanten

Op bepaalde pagina's van onze websites kunnen mensen die belangstelling hebben om te werken bij Emerson of een van zijn dochtermaatschappijen of bedrijven informatie vinden over de mogelijkheden hiervoor bij Emerson, met deze gelieerde bedrijven en/of dochtermaatschappijen. Als u via onze website voor een vacature wilt solliciteren, moet uhier een werkprofiel aanmaken. Dit omvat de informatie die Emerson u vraagt, en waarvoor u kiest om ze te verstrekken, om in aanmerking te komen voor een baan, (de ‘Sollicitatiegegevens’).

Voordat u een werkprofiel aanmaakt, moet uhierinstemmen met de privacyvoorwaarden die gelden voor het verstrekken van uw informatie aan Emerson voor sollicitatiedoeleinden. De voorwaarden waar u mee instemt om een werkprofiel te creëren zijn van toepassing op het gebruik dat Emerson maakt van de informatie die u verstrekt om te solliciteren. Emerson gebruikt de Sollicitatiegegevens voor evaluatie- en wervingsdoeleinden en voor communicatie ter bevordering van het evaluatie- en wervingsproces.

 

Beveiliging

Wij hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast waarborgen wij dat externe serviceproviders die Persoonsgegevens namens ons inzien of bewerken en gelieerde bedrijven dergelijke maatregelen ook hanteren. Wij streven ernaar om creditcardnummers uit de op onze website uitgevoerde e-commercetransacties te versleutelen met behulp van secure socket layer ('SSL’)-technologie.


Geen enkele methode van internettransmissie of digitale opslag is echter 100% veilig of foutloos en het is dus onmogelijk om een absolute beveiliging te garanderen. U moet uzelf beschermen tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computer en u moet ervoor zorgen dat u zich afmeldt zodra u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijv. als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt gecompromitteerd is), neem dan onmiddellijk contact met ons op per e-mail inquiries@emerson.com of per telefoon +1.314.679.8984.


Als wij u een wachtwoord hebben verstrekt, of u hebt er een gekozen, waarmee u toegang hebt tot bepaalde onderdelen van onze websites, dan bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. U mag uw wachtwoord niet met anderen delen.


Internationale gegevensstroom

De Persoonsgegevens die we verzamelen of over u ontvangen kunnen worden doorgegeven naar en/of verwerkt door entiteiten die zich binnen of buiten de EER bevinden.

Een aantal van de ontvangers van uw Persoonsgegevens (zie ook onder) zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield-programma en andere bevinden zich in landen met adequaatheidsbesluiten (in het bijzonder Canada (voor niet-publieke organisaties die zijn onderworpen aan de Canadian Personal Data Protection and Electronic Documents Act) en Argentinië) en in alle gevallen wordt voor de doorgifte daarbij erkend dat er sprake is van een passend beschermingsniveau vanuit het oogpunt van de Europese privacywetgeving (zie artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ‘AVG’).

Andere ontvangers kunnen zijn gevestigd in landen waarvoor geen passend beschermingsniveau geldt vanuit het oogpunt van de Europese privacywetgeving (in het bijzonder de VS (indien niet gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield-programma)). Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat doorgifte naar landen buiten de EER passend beschermd is zoals vereist door de toepasselijke privacywetgeving. Met betrekking tot doorgifte naar landen die geen voldoende beschermingsniveau bieden, baseren wij de doorgifte op passende waarborgen zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit (artikel 46(2)(c) of (d) AVG), goedgekeurde gedragscodes, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger (artikel 46 (2)(e) AVG), of goedgekeurde certificeringsmechanismen, samen met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger (artikel 46 (2)(f) AVG). U kunt een exemplaar van dergelijke passende waarborgen aanvragen door contact met ons op te nemen zoals boven vermeld in het onderdeelContactgegevens.

 

Cookies

We gebruiken ‘cookies’, kleine tekstbestanden die naar uw toestel worden overgebracht, samen met soortgelijke technologieën (bijv. internettagtechnologieën, webbakens en embedded scripts) om u een betere en persoonlijkere gebruikerservaring te bieden. Klik hier[=link naar cookiebeleid] om meer te weten te komen over hoe we cookies gebruiken en om uw cookie-instellingen te wijzigen.

 

Met derden gedeelde Persoonsgegevens

Wij delen uw Persoonsgegevens met bedrijven, organisaties en personen buiten Emerson uitsluitend zoals onderstaand beschreven.

  • Ontvangers binnen de Emerson-groep en derden. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met gelieerde bedrijven van Emerson en andere bedrijven over de hele wereld, inclusief onze onafhankelijke retailers, fabrikanten en leveranciers zodat deze bedrijven contact met u kunnen opnemen over hun producten, diensten of aanbod op andere gebieden waarin u misschien bent geïnteresseerd. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met bepaalde zakelijke partners. Afhankelijk van de categorieën van Persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld, kunnen verschillende entiteiten en de interne afdelingen binnen deze entiteiten uw Persoonsgegevens ontvangen. Zo kan onze IT-afdeling misschien toegang hebben tot uw accountgegevens en onze marketing- en verkoopafdelingen kunnen toegang hebben tot uw accountgegevens of tot gegevens met betrekking tot productbestellingen. Daarnaast kunnen andere afdelingen binnen de Emerson-groep, zoals de juridische, compliance-, financiële of interne audit-afdeling, op need-to-know-basis toegang hebben tot bepaalde Persoonsgegevens over u. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van niet-gelieerde derde partijen of andere websites die niet naar deze Privacyverklaring verwijzen.
  • Serviceproviders. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met al dan niet gelieerde bedrijven, die namens ons aan onze bedrijfsvoering gerelateerde taken uitvoeren. Dergelijke taken omvatten betalingsverwerking, uitvoeren van bestellingen, afleveren van pakjes, locatiediensten, analyses van gebruiksgegevens van websites of mobiele applicaties, klantenservice, elektronische en conventionele postdiensten, de administratie van wedstrijden, enquêtes of sweepstakes, marketingdiensten, sociale commerce- en mediadiensten (bijv. ratings, beoordelingen, forums) en berekenen, beheren en aangeven van omzetbelastingen. Externe serviceproviders ontvangen uw Persoonsgegevens waar dit nodig is om hun taak te vervullen en wij geven hen de opdracht om uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.
  • Als vereist of passend ingevolge wetgeving. Wij gebruiken en openbaren uw Persoonsgegevens zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, inclusief, zonder beperking:

o   Onder de toepasselijke wetgeving, inclusief wetten geldend buiten het land waar u woont, om te voldoen aan gerechtelijke procedures en verzoeken van publieke en overheidsautoriteiten te beantwoorden, waaronder publieke en overheidsautoriteiten buiten het land waar u woont;

o   Om onze algemene voorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoeken van mogelijke inbreuken daarop;

o   Om fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;

o   Om onze activiteiten en die van gelieerde bedrijven te beschermen; om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van gelieerde bedrijven, van u of anderen te beschermen; en om ons toe te staan de beschikbare middelen te gebruiken of de schade die wij kunnen lijden te beperken.

·        Overdracht van activiteiten. In het kader van de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen wij merken, winkels, dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen kopen of verkopen. In het kader van dergelijke transacties (inclusief, zonder beperking, eventuele reorganisaties, fusies, verkopen, samenwerkingsverbanden, het doen van afstand, overdrachten, of andere wijzigingen binnen alle of een deel van onze activiteiten, merken, gelieerde bedrijven, dochtermaatschappijen of andere activa) kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met en/of overdragen aan derden. Klantinformatie is doorgaans een van de bedrijfsactiva die wordt overgedragen, maar deze blijft onderworpen aan een eventuele reeds bestaande toepasselijke Privacyverklaring.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens die geanonimiseerd zijn (waarbij u niet persoonlijk wordt geïdentificeerd) delen met derden, zoals uitgevers, adverteerders of daaraan verbonden websites, en deze gegevens openbaar toegankelijk maken.  Zo kunnen wij bijvoorbeeld openbaar informatie delen om trends te tonen over het algemeen gebruik van onze diensten of producten.

 

Publieke forums

Onze websites kunnen openbaar toegankelijke blogs, prikborden of community-forums bieden. U moet zich ervan bewust zijn dat informatie die u daarop verstrekt kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die ze bezoeken.

 

Links met sociale netwerken en andere websites van derden

Onze Diensten kunnen links bevatten naar sociale netwerken en andere websites en mobiele applicaties die door derden worden beheerd en waar deze de zeggenschap over hebben. Wij proberen uitsluitend links te tonen naar websites die voldoen aan onze hoge normen en respect voor privacy. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid voor de content of de privacypraktijken van andere websites. Tenzij anders vermeld, worden alle Persoonsgegevens die u aan een dergelijke website van derden verstrekt, verzameld door die partij en niet door ons en geldt hiervoor dus het privacybeleid (indien voorhanden) van die partij en niet deze Privacyverklaring. In een dergelijke situatie hebben wij geen controle over en zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik dat die partij maakt van de Persoonsgegevens die u verstrekt.

 

Uw keuzes en rechten

Als u zich bevindt in de EER op het moment dat u de Diensten gebruikt, of als de verwerkingsverantwoordelijke zoals boven verder omschreven in het onderdeel Overzicht in de EER is gevestigd, dan is het volgende van toepassing:

Als u toestemming hebt gegeven voor de verzameling, verwerking en gebruik van uw Persoonsgegevens (in het bijzonder wat betreft de ontvangst van direct marketing-berichten via e-mail, sms/mms, fax en telefoon, waar van toepassing), kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken met werking in de toekomst. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Wij wijzen erop dat de bovengenoemde rechten onder de toepasselijke privacywetgeving kunnen worden gewijzigd. Onderstaand vindt u nadere informatie over uw rechten in de mate waarin de AVG van toepassing is (voor alle duidelijkheid, het volgende is alleen van toepassing als u zich in de EER bevindt als u gebruik maakt van de Diensten of als de verwerkingsverantwoordelijke zoals boven omschreven in het onderdeelOverzicht in de EER is gevestigd):

 

(i)    Recht op inzage in uw Persoonsgegevens

U kunt het recht hebben om van ons een bevestiging te verkrijgen over of wij al dan niet Persoonsgegevens over u verwerken en, indien dit het geval is, inzage te krijgen in de Persoonsgegevens. Deze informatie omvat de doeleinden van de verwerking, de desbetreffende categorieën van Persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden geopenbaard.

 

U kunt het recht hebben om een kopie van de Persoonsgegevens te krijgen die wij verwerken. Voor volgende kopieën kunnen wij u een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratiekosten.

 

(ii)   Recht op rectificatie

U kunt het recht hebben om ons te vragen dat wij onjuiste Persoonsgegevens over u rectificeren. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, kunt u het recht hebben om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

(iii)  Recht op wissing (recht op vergetelheid)

In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben ons te vragen om Persoonsgegevens over u te wissen en wij kunnen verplicht zijn om dergelijke Persoonsgegevens te wissen.

 

(iv)Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om ons te vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. In dergelijke gevallen worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze door ons uitsluitend voor bepaalde doeleinden worden verwerkt.

 

(v)   Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben de Persoonsgegevens over u die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en kunt u het recht hebben die gegevens aan een andere entiteit over te dragen zonder daarbij door ons te worden gehinderd.

 

(vi)Recht van bezwaar

In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en kunnen wij verplicht worden uw Persoonsgegevens niet langer te verwerken. Een dergelijk recht van bezwaar kan in het bijzonder van toepassing zijn als Emerson uw Persoonsgegevens verzamelt voor profileringsdoeleinden om uw zakelijke belangstelling in de producten en diensten van Emerson beter te begrijpen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Als u het recht van bezwaar hebt, en u van dit recht gebruikmaakt, zullen wij uw Persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen zoals boven vermeld in het onderdeelContactgegevens.

 

Een dergelijk recht van bezwaar kan in het bijzonder niet gelden als de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om maatregelen te nemen voorafgaand aan de afsluiting van een overeenkomst of voor de uitvoering van een reeds afgesloten overeenkomst.

 

Indien u ons uw toestemming voor direct marketing-doeleinden hebt gegeven (bijvoorbeeld als u zich actief op onze nieuwsbrieven hebt geabonneerd), dan kunt u uw toestemming intrekken zoals beschreven bovenaan dit onderdeel.

 

(vii)   Overige rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming

Daarnaast hebt u, in bepaalde omstandigheden met betrekking tot automatische individuele besluitvorming, het recht op menselijke interventie, om uw standpunt te uiten en het besluit aan te vechten.

 

U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt van dit recht gebruikmaken bij een toezichthoudende autoriteit in het bijzonder in de EER-lidstaat waar u normaal woont of werkt of waar de veronderstelde inbreuk heeft plaatsgevonden.

 

Hoe lang slaan wij uw Persoonsgegevens op

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk om u de gevraagde diensten en producten te leveren. Zodra u uw relatie met ons hebt beëindigd, wissen wij uw Persoonsgegevens of anonimiseren wij uw Persoonsgegevens, tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden). Als u ons hebt toegestaan om u marketingmateriaal te sturen, kunnen wij uw contactgegevens en informatie over uw belangstelling voor onze producten of diensten langer bewaren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van de contractuele relatie als uw Persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving of als wij uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, uitsluitend op need-to-know-basis. Indien mogelijk zullen wij de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke beperkte doeleinden na beëindiging van de contractuele relatie beperken.

 

Kinderen

Overeenkomstig de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C., §§ 6501-06 en 16 C.F.R., §§ 312.1-312.12, mag onze website niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar en wij verzamelen niet opzettelijk informatie van kinderen. Door onze website te gebruiken, verklaart u dat u 13 jaar of ouder bent.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij informeren u over dergelijke wijzigingen, inclusief wanneer deze van kracht worden, door de bovenstaande ‘Laatste aanpassingsdatum' te wijzigen of anderszins als de toepasselijke wetgeving dit vereist.